News

Het proces van kapitaalverhoging

Het aantrekken van kapitaal vereist een methodische en deskundige aanpak die kan worden onderverdeeld in drie fasen: voorbereiding, marketing en afsluiting.

Voorbereiding: De eerste stap bij het aantrekken van kapitaal is een grondige analyse van het bedrijf, inclusief producten/diensten, klanten, industrie, concurrenten en het managementteam. Historische financiële overzichten en toekomstgerichte projecties worden beoordeeld om de liquiditeitsbehoeften en groeimogelijkheden te identificeren. Deze analyse wordt, samen met uw specifieke bedrijfsdoelstellingen, gebruikt om te bepalen hoeveel kapitaal kan worden aangesproken en om een optimale kapitaalstructuur te projecteren. Uw investeringsbankier stelt vervolgens een vertrouwelijk informatiememorandum (CIM) op waarin de verdiensten van het bedrijf worden belicht om de investeringsinteresse met potentiële kapitaalbronnen te stimuleren.
Marketing: Marketing begint met het doornemen van een uitgebreide database van duizenden kapitaalbronnen om te bepalen wie geïnteresseerd kan zijn op basis van hun investeringscriteria, doelinvesteringsbedrag, schuld- en aandelenvoorkeuren en andere factoren. Beleggers die een goede match hebben, worden gecontacteerd met een blinde teaser en leren pas de bedrijfsnaam kennen als er een geheimhoudingsovereenkomst is getekend, waarna ze de CIM ontvangen. Geïnteresseerde investeerders wordt gevraagd om een niet-bindende term sheet in te dienen. Beleggers met de meest aantrekkelijke voorstellen worden uitgenodigd om met het managementteam te vergaderen en krijgen toegang tot verder diligence-materiaal.
Afsluiting: Bij de best gerunde kapitaalverhogingen kan het bedrijf “zijn partner” kiezen uit meerdere potentiële huwelijkskandidaten. Het afsluitingsproces varieert afhankelijk van het type kapitaal. Transacties met senior geldschieters zijn doorgaans het eenvoudigst, terwijl transacties met PE-bedrijven meestal ingewikkelder zijn. Door gebruik te maken van de kennis van een investeringsbankier over de markt en het vermogen om te pleiten voor het belang van het bedrijf, kan het proces worden gestroomlijnd. De laatste stappen zijn onder meer een bevestigend onderzoek, juridische documentatie en een succesvolle afsluiting.
Het optimaal aantrekken van kapitaal is een delicaat evenwicht tussen de mate waarin het eigendom van het eigen vermogen verwatert, de risicotolerantie voor schulden en de mate waarin het kapitaal met behulp van de cashflow kan worden afgedekt. Het is zowel een strategische als een financiële beslissing. Kapitaalverschaffers zijn er in vele soorten en maten en kunnen in de meeste gevallen een indrukwekkende hoeveelheid extra middelen brengen die verder gaan dan kapitaal om waarde toe te voegen aan het bedrijf. De meeste bedrijven zijn veel beter gepositioneerd met een financiële partner dan door alleen te gaan.

Toegang tot nieuwe bronnen van kapitaal is een uitdagend streven. Een ervaren en gekwalificeerd adviesteam kan u helpen door de complexiteit heen te navigeren en uw doel te bereiken. Hoewel het geen eenvoudige onderneming is, kan het aantrekken van kapitaal een sterke basis vormen voor toekomstig succes. Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier

Er is veel om over na te denken bij het plannen van het pensioen. Hoewel we een zekere mate van controle hebben over veel van de betrokken keuzes, is er één grote wild card die we niet kunnen controleren, het zogenaamde sequentierisico.

Het sequentierisico is het risico dat u negatieve beleggingsresultaten zult tegenkomen bij vervroegde uittreding wanneer u regelmatig geld opneemt maar niet bijdraagt aan uw rekeningen. Dit is een belangrijke overweging omdat de willekeurige volgorde – of volgorde – waarin u uw rendementen bij vervroegde uittreding verdient, een aanzienlijke invloed kan hebben op uw duurzame vermogen.

Eenvoudig gezegd, een pensioenportefeuille die toevallig een positief rendement oplevert bij vervroegde uittreding zal langer meegaan dan een identieke portefeuille die een negatief rendement moet ondergaan bij vervroegde uittreding, zelfs als het rendement op lange termijn hetzelfde is.

Aangezien niemand kan voorspellen welke rendementsvolgorde zij met vervroegd pensioen zullen ervaren, moet elk gezin zich voorbereiden op een realistische waaier van mogelijkheden in hun pensioenplanning.

De betekenis van het sequentierisico

Zoals in 2020 is gebleken, zijn de wereldwijde aandelenmarkten volatiel. Hoewel het historische langetermijngemiddelde van het jaarrendement wellicht tussen de 6 en 7% ligt, leveren de markten zelden dit exacte gemiddelde in een bepaald jaar. Het ene jaar stijgt het ene jaar, het andere jaar daalt het naar beneden; we weten nooit zeker hoe ver boven of onder het gemiddelde van elk jaar zal liggen.

Tijdens uw carrière geeft u vooral uw verdiende loon uit, terwijl u uw pensioenreserves net zo agressief aanvult als uw plannen vereisen. Zolang u op koers blijft – profiterend van de upswings en het doorstaan van de recessie – is het tolereren van de marktvolatiliteit slechts een deel van het plan.

In feite, wanneer u nog steeds vermogen opbouwt, kunt u bij een terugval in de markt meer aandelen kopen dan u anders zou kunnen wanneer de prijzen hoger zijn. Wanneer de markt zich herstelt, heeft u dan meer aandelen om mee te herstellen, wat uiteindelijk uw portefeuille versterkt.

Maar dan stopt u met werken en begint u uw reserves uit te geven. Dit heeft het tegenovergestelde effect. Als uw vervroegde pensioenjaren zich voordoen tijdens een beursdaling, of een berenmarkt, gebruiken uw onttrekkingen meer van uw saldo en worden ze niet gecompenseerd door nieuwe bijdragen.

In een berenmarkt moet u mogelijk aandelen verkopen tegen lage prijzen, wat betekent dat u meer moet verkopen om dezelfde hoeveelheid geld op te nemen. Ook al wordt verwacht dat de markt zich uiteindelijk zal herstellen en verder opwaarts zal gaan, uw portefeuille zal minder aandelen hebben om aan het herstel deel te nemen. Dit schaadt de blijfkracht van uw portefeuille. Het zal niet zo gemakkelijk terug kunnen stuiteren als toen u er aandelen aan toevoegde of ze in ieder geval niet wegnam. Sommige gepensioneerden zullen nooit een volledig rekeningherstel ervaren.

Het beheer van de sequentie risico wild card

Sequentierisico’s mogen uw algemene benadering van beleggen niet veranderen. Zoals we in 2020 duidelijk hebben laten zien, weet u nooit wat er daarna gaat gebeuren. Crashes treden meestal op zonder waarschuwing, terwijl enkele van de sterkste rebounds op de donkerste dagen aankomen.

Als het sequentierisico onmogelijk te controleren of te voorspellen is, wat kunt u dan doen om het te beperken als het u overkomt?

Blijf werken: Als u bereid en in staat bent, kunt u uw pensioen uitstellen of zelfs terugkeren naar het personeelsbestand. Zelfs deeltijdwerk kan helpen om een onverwachte en slecht getimede opeenvolging van negatieve marktrendementen te compenseren. Als uw omstandigheden het toelaten, kunt u misschien niet alleen voorkomen dat u uw pensioenreserves uitgeeft tijdens dalende markten, maar kunt u zelfs nog meer toevoegen door tegen spotprijzen te kopen.

Geef minder uit: Was u van plan om hogere beleggingsrendementen te behalen dan de werkelijkheid heeft opgeleverd? Aangezien uw portefeuille het meest kwetsbaar is voor negatieve sequentierisico’s bij vervroegde uittreding, wilt u misschien in eerste instantie minder uitgeven dan gepland om uw portefeuille de brandstof te geven die nodig is om zichzelf weer aan te vullen.

Tik op andere activa: Wanneer u met pensioen gaat, hebt u meestal verschillende inkomstenbronnen om uit te putten. U kunt traditionele beleggingsrekeningen, pensioenrekeningen, sociale zekerheid of pensioenplannen hebben. Uw beleggingen zijn meestal verdeeld over aandelen en obligaties. U kunt aandelen in uw huis hebben. U kunt geldreserves hebben. Als u te maken krijgt met het risico van vervroegde uittreding op de aandelenmarkt, kunt u misschien een combinatie van uw niet-aandelenvermogen aanboren voor de eerste bestedingsbehoeften. Dit kan de klap die uw portefeuille anders moet incasseren als u aandelen moet liquideren.

Raadpleeg een financieel adviseur: Sequentierisico is meestal niet de enige overweging in de pensioenplanning. Er zijn belastingen te overwegen, vastgoedplannen en liefdadigheidsdoelstellingen in gedachten te houden, zorgvuldig gestructureerde beleggingsportefeuilles te onderhouden en logistiek te leren. Dit alles spreekt tot de waarde die een ervaren adviseur kan toevoegen voor, tijdens en na deze scharniertijd in uw financiële reis.